Dartel

Informatie
Vanille
12 april 2019
415 hits
Tieten, uiers, konten, lillen gillen trillen

Het is lente. De maagdelijk groene weide strekt zich uit zover het oog reikt. Aan de sprieten glinsteren dauwdruppels in de ochtendzon. De lucht is staalblauw, er is geen wolkje te bekennen. Het is zo’n dag waar iedereen een winter lang naar uit heeft gekeken. Het is stil in de wei. Hooguit klinkt het gezoem van een vroegrijp insect op zoek naar nog nauwelijks verschenen bloemen. Een bijtje, een hommeltje, een bromvliegje.

In de verte naderen twee boeren, beiden in een blauwe overall, een pet op de kop en een roodbont sjaaltje om de nek. Vader en zoon, Knelis sr. en Knelis jr. Hun klompen klepperen over de keien van de straatweg. Ze proat’n mit mekander over uiers. Dagelijkse kost voor Knelis sr. en Knelis jr.

‘Liefst eentje mit flinke uiers, Kneel,’ oppert senior. ‘Uiers mit spen’n.’

‘k Zal d’r op lett’n, pa,’ laat junior weten.

‘En as ‘t ken eentje hoog op de pot’n, zeun.’

‘Goed, pa.’

‘Mooi. Bril recht, dan trek ik de deur op’n.’

Terwijl Knelis jr. zich aandachtig opstelt bij het hek, zijn ogen gespannen gericht op de staldeur waar zijn vader op afloopt, voelt hij de gestage versnelling van zijn hartslag. Nog even en het is zover...

Met al zijn kracht sjort senior aan de massale staldeur die piepend door de rail loopt. Junior trekt zijn ogen tot spleetjes. Hij ziet zijn vader de donkere stal binnengaan, uit zicht verdwijnen, en hoort hoe zijn vader zijn keel opzet en in zijn handen klapt. En dan...

Knelis jr. kan zijn ogen niet geloven. Daar komen ze, knipperend tegen het zonnelicht, eerst twee, drie, dan zes, zeven, twaalf, zestien, meer dan twintig, misschien wel meer dan dertig. Naakt als in de blootblaadjes van zijn vader, bloot als op de kalender van de Peugeotgarage. Ze stuiven hem voorbij de wei in. Hun voeten raken het natte gras. Ze joelen, ze loeien, ze gillen, ze schaterlachen. Een deinende massa vrouwelijk vlees trekt aan junior voorbij. Een dartele meute met schuddende tieten en konten als de opgepompte binnenbanden van een tractor. De jonge Knelis heeft nog nooit zoveel trillende, lillende vrouwenlijven bij elkaar gezien. Kijk ze rollen door het gras, kijk ze dansen, springen, rennen. Knelis jr. duwt zijn bril omhoog. Had hij maar meer ogen gehad! Een ongekende gloed spoelt door zijn lijf en lid. Zijn mond staat open, zijn tong hangt naar buiten.

‘Nou, Kneel, al een keus kenn’n mak’n?’ Vader staat naast zoon.

Junior geeft geen antwoord. De lokroep van al dat bloot is te groot. Hij klimt op het hek, springt er aan de andere kant vanaf en stort zich in de deinende, dartele borsten- en billenpotpourri.

Knelis sr. staat met zijn mond vol tanden. Verbijsterd ziet hij een overall, klompen, een pet en een bonte boerenzakdoek door de lucht gaan. En dat witte, is dat een onderbroek?

Fijn verhaal 
+1